Czwartek, 21 Sie 2014
Historia PDF Drukuj Email

Krowoderska Biblioteka Publiczna została utworzona w roku 1980 Zarządzeniem NR 1/80 Naczelnika Dzielnicy Kraków-Krowodrza
z dnia 9 stycznia 1980 roku, po wydzieleniu placówek bibliotecznych Krowodrzy z ówczesnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W chwili utworzenia Biblioteka otrzymała nazwę Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Kraków-Krowodrza.
Biblioteka tworzyła sieć 18 filii i 8 punktów bibliotecznych. W latach 8o-tych  i 90-tych, z powodu utraty lokalu, zostały zlikwidowane 4 filie:
przy ul. Nawojki w roku 1998, przy ul. Lea i 3 maja w roku 1990 oraz rzy ul. Odrowąża w roku 1999. na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym w 1992 roku Biblioteka stała się jednostką samorządową wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miasta Kraków. W roku 1995 Biblioteka zmieniła nazwę na : Krowoderska Biblioteka Publiczna.
Krowoderska Biblioteka Publiczna z Biblioteką Główną i 14 filiami jest miejską instytucją kultury posiadającą osobowość prawną,
działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych na podstawie statutu, realizującą również zadania biblioteki powiatowej.


Krowoderska Biblioteka Publiczna obejmuje swoim zasięgiem teren dzielnic : IV – VII

Dzielnica IV:
Filia nr  5  ul. Makowskiego 8,
Filia nr 11 ul. Ojcowska 27,
Filia nr 14 ul. Siemaszki 52,
Filia nr 15 ul. Weissa 8,
Filia nr 17 ul. Łokietka 267,
Filia nr 34 ul. Opolska 37.

Dzielnica V:
Biblioteka Główna ul. Królewska 59,
Filia nr 4 Al. Słowackiego 46,
Filia nr 6 ul. Mazowiecka 53,
Filia nr 12 ul. Piastowska 47.

Dzielnica VI:
Filia nr 7 ul. Balicka 297,
Filia nr 9 ul. Na Błonie 13B


Dzielnica VII:
Filia nr 2 ul. Fałata 2,
Filia nr 3 ul. Komorowskiego 11,
Filia nr 16 ul. Królowej Jadwigi 37B